نوشته‌ها

کمک خرید جهیزیه

 

تهیه جهیزیه برای خانواده ای که قدرت خرید جهیزیه برای دخترشان را نداشتند و خانواده عروس چند سال به دلیل عدم توانایی خرید جهیزیه مانع عروسی دخترشان میشدند اما به لطف شما خیرین جهیزیه فراهم شد و بزودی با انجام مراسم عروسی، عروس خانم به خانه جدیدش خواهد رفت.