نیکوکار گرامی در صورت داشتن وسایل سالم و بی استفاده در منزل خود، با اطمینان خاطر لوازم تان را به موسسه خیریه صبح امید بسپارید. خیریه صبح امید با شناسایی خانواده های نیازمند اقلام اهدایی شما را به دست خانواده هایی می سپارد که توانایی خرید این لوازم را ندارند.

شماره تماس جهت اهدا لوازم خانگی: 09108686200