🍀 #قربانی_اول_ماه

🐏 ۱۲ راس گوسفند قربانی جمعا به مبلغ ۳۹ میلیون تومان در روز شنبه، اول ماه مبارک رجب برای خانواده‌های نیازمند قربانی و اهدا شد

🥩 شامل ۳۵۰ بسته گوشت یک کیلوگرمی و آلایش خوراکی دام