• با پرداخت آنلاین از طریق تمامی کارت های عضو شتاب، سهمی در کمک به خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه صبح امید داشته باشید.

  • در صورت کمک به نیت خاص، حتما در قسمت توضیحات مربوط به پرداخت ذکر نمایید تا کمک شما به صرف همان نیت هزینه شود.

  • ممکن است حداکثر 10 درصد از کمک های شما برای هزینه های اجرایی خیریه صبح امید استفاده گردد.