مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

خیریه صبح امید

به لطف خدا با کمک تهیه شده توسط برخی خیّرین، جابه‌جایی لوازم منزل یک مادر نیازمند و کودک خردسالش از اتاقی نامناسب در محوطه کوره آجرپزی، به خانه جدید و مناسب، انجام شد.

خیریه صبح امید

با کمک‌ شما همراهان نیکوکار، ۱۰ یخچال دست دوم دریافتی و همچنین ۴ یخچال نو در ماه‌های گذشته به خانواده‌هایی که یخچال نداشتند یا یخچالشان خراب شده، اهدا شد.

خیریه صبح امید

به لطف خدا با کمک تهیه شده توسط برخی خیّرین، جابه‌جایی لوازم منزل یک مادر نیازمند و کودک خردسالش از اتاقی نامناسب در محوطه کوره آجرپزی، به خانه جدید و مناسب، انجام شد.

خیریه صبح امید

با کمک‌ شما همراهان نیکوکار، ۱۰ یخچال دست دوم دریافتی و همچنین ۴ یخچال نو در ماه‌های گذشته به خانواده‌هایی که یخچال نداشتند یا یخچالشان خراب شده، اهدا شد.